Prinka MH-kokeessa

Prinka osallistui MH-luonnekuvaukseen Mäntsälässä 16.8.2015.

Mentalbeskrivning Hund eli lyhyesti MH on muun muassa Ruotsissa ja Suomessa käytössä oleva koiran luonteenkuvaus, jossa tarkastellaan koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, saalisviettiä, pelkoja ja sosiaalisuutta

MH-kuvauksessa on monia hyviä puolia luonteen tarkastelun kannalta ja se tuntuisi kertovan monista  tärkeistä luonteenpiirteistä ilman, että ihminen missään vaiheessa uhkaa koiraa kuten luonnetestissä

Testattavien ominaisuuksien on todettu periytyvän, joten testin tuloksia voidaan käyttää apuna myös jalostuksessa.

Kun riittävän monta rodun edustajaa on kuvattu, voidaan rodulle laatia persoonallisuusprofiili, johon yksilöitä voidaan verrata.

Koiran luonteenkuvaus käytännössä

Alkuperäinen käyttötarkoitus oli se, että kasvattaja tilaisi testin koko pentueelle. Ideaali-ikä onkin varsin alhainen eli 12-18 kuukautta, jolloin testi kertoo koiran luonteesta ja käyttäytymisestä jo ennen koeosallistumisia ja jalostukäyttöä. Valitettavasti Suomessa ikärajaksi muodostui 18 kuukautta, jolloin paras ikä tähän nuorille koirille tarkoitettuun kuvaukseen on jo ohitettu.  Kyseessä ei ole kilpailu pisteistä tai yksilöparemmuudesta ja osallistumiskynnystä madaltaa myös se, ettei ketään hylätä. Myös paukkuaran koiran kanssa voi osallistua, kunhan ilmoittaa kuvaajalle etukäteen ettei halua koiralleen ammuttavan, silloin testiin tulee maininta tästä.

Lomakkeessa on 10 erilaista testitilannetta ja yhteensä 33 kuvailtavaa kohtaa. Kunkin osion jälkeen lomakkeeseen merkitään koiran reaktio intensiteetin mukaan, jolloin 1 on pienin reaktio ja 5 suurin. Pisteet eivät siis kerro millään tavalla ”paremmuudesta” kuten koelajeissa, vaan yksinkertaisesti reaktion suuruudesta. Esimerkiksi pelkojen suhteen ykkönen (1) kuvaa koiraa, joka ei pysähdy tai pysähtyy pikaisesti räminän kuulleessaan, kun taas viitosen (5) saanut koira juoksee pakoon vähintään viiden metrin spurtilla. Utelias koira menee heti katsomaan haalaria tai räminää ja ruksi laitetaan kohtaan 5, kun taas joku toinen uskaltautuu paikalla vasta kun haalari on laskettu maahan ja näin uteliaisuudesta tulee tulokseksi 1. Useimmat koirat saavatkin tuloksen jostain näiden ääripäiden väliltä.

MH:ssa testinohjaaja kulkee radan koiranohjaajan kanssa ja selittää, kuinka osiot suoritetaan, jolloin luonnekuvaajan (vrt. tuomari suomalaisessa luonnetestissä) tehtäväksi jää tarkkailu ottamatta koiraan millään tavalla kontaktia.  Lisäksi testissä on toimitsijoita, jotka mm. leikittävät koiraa, huolehtivat ampumisesta ja muista käytännön asioista. Kuvauksen kesto on noin 35-45 minuuttia. Yleisö saa seurata kuvausta alusta loppuun, kunhan katsojat vain pysyvät hiljaa ja häiritsemättä koiraa.

Yllä oleva teksti on lainattu Springerspanielit ry:n sivuilta, jossa on myös tarkemmin selvitetty testin kulkua kuvin havainnollistettuna.

Prinkan testi

Prinka selvitti testin kunnialla. Leikissä ja saalistuksessa reaktio oli odotettu, mutta pelottavissa tilanteissa Prinka osoittautui odotettua rohkeammaksi ja selvitti uhkaavat tilanteet mallikkaasti ilman ihmisen apua. Se myös toipui tilanteista nopeasti. Tuomari tuumasi, että hän on testannut useita kooikereita ja Prinka on kooikeri reippaimmasta päästä.  Ilmoitin etukäteen, etten halua Prinkalle ammuttavan.

Alla arivointilomake

Prinkan MH-kuvaus

1aPrinkan MH-kuvaus

Ja tässä arviointi:

1a KONTAKTI tervehtiminen 4  Ottaa itse kontaktia ja vastaa siihen ( meni itse tervehtimään)

1b KONTAKTI yhteistyö 2  lähtee mukaan haluttomasti ( meni houkuttelemalla, mutta palasi vetäen ohjaajan luo)

1c KONTAKTI käsittely 3  hyväksyy käsittelyn ( seisoi rauhallisesti, kun avustaja tunnusteli ja katsoi hampaat)

2a LEIKKI leikkihalu 1   ei leiki, ei osoita kiinnostusta ( katsoi ohjaajan vieressä kuin ajatellen, että mitä ihmettä tuo ihminen pelehtii)

2b LEIKKI tarttuminen 1   ei tartu esineeseen ( ei lähde heitetyn esineen perään)

2 c LEIKKI puruote ja taisteluhalu 1   ei tartu esineeseen

3a TAKAA-AJO 4   Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille ( lähti kuin ammuttu heti kun laskin irti)

3b TAKAA-AJO tarttuminen 2   Ei tartu, nuuskii saalista

4 AKTIVITEETTITASO 4   Aktiivinen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata ( aluksi tutki paikan, missä seisottiin ja jäi sitten seisomaan viereeni)

5a ETÄLEIKKI kiinnostus 3   Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja ( katsoi tarkkaan avustajan hiippailua)

5b ETÄLEIKKI uhka/agressio 2   Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa ( muutama haukahdus)

5c ETÄLEIKKI uteliaisuus 1   Ei saavu avustajan luo

5d ETÄLEIKKI leikkihalu 1   Ei osoita kiinnostusta

5e ETÄLEIKKI yhteistyö 1   Ei osoita kiinnostusta

6a YLLÄTYS pelko 3   Väistää kääntämättä katsetta pois haalarista ( väisti alle 1m)

6b YLLÄTYS puolustus/agressio 1   Ei osoita uhkauseleitä

6c YLLÄTYS uteliaisuus 4   Menee haalarin luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin ( tuli itse ja haisteli haalarin)

6d YLLÄTYS jäljelle jäävä pelko 3   Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

6e YLLÄTYS jäljelle jäävä kiinostus 1   Ei osoita kiinnostusta haalariin

7a ÄÄNIHERKKYYS pelko 4   Pakenee enintään 5 m ( hypähti 1-2m sivuun ja käänsi katseen poispäin)

7b ÄÄNIHERKKYYS uteliaisuus 3   Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä ( tuli itse laitteen luo ja nousi sitä vasten katsomaan)

7c ÄÄNIHERKKYYS jäljellejäävä pelko 3   Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

7d ÄÄNIHERKKYYS jäljellejäävä kiinnostus 1   Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

8a AAVEET puolustus/agressio 2   osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä ( haukkui, kun aavaeet ovat melko lähellä)

8b AAVEET tarkkaavaisuus 3   Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta ( aluksi seisoi puolittain selin aaveisiin, lähestyessä kääntyi katsomaan ja katsoi kumpaakin vuorotellen)

8c AAVEET pelko 2   On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa

8d AAVEET uteliaisuus 3   Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä

8e AAVEET kontaktin otto aaveeseen 4   Ottaa itse kontaktia avustajaan

9a LEIKKI leikkihalu 1   Ei leiki- ei osoita kiinnostusta ( samanlainen reaktio kuin ensimmäisessä leikissä. Jättipatukka ei voinut vähempää kiinnostaa)

9b LEIKKI tarttuminen 1   Ei tartu esineeseen

10 AMPUMINEN 5    Ohjaaja luopuu ampumisesta

 

Olen tyytväinen MH-kuvauksen tulokseen. Nyt voin todeta, että Prinka on myös luonteensa puolesta jalostuskelpoinen kooikerhondje.